Livet, olyckan, Personligt, Tankar

Kära Jag

Ja, kära jag.
Kära nå´n.

2019 som skulle vara ett svinbra år blev istället ett massivt, tungt slit-och-skitår. Hur kommer detta sig, där ändå en hel del av mina önskningar infriades? Bland annat kom jag ju äntligen in på min efterlängtade Steg 1-utbildning i grundläggande psykoterapi och jag fick resa och skapa guldkant på tillvaron för både mig själv och andra!
Allt det som borde få mitt hjärta att sjunga…
Så hur illa kan det då ha varit?
Jo, samtidigt som jag strösslade livet med glitter, så lyckades jag knappt skriva alls (vilket är min personliga egenterapi) och inte heller fix i köket med mat och bak (vilket är min andra form av egenterapi).
Jag har inte haft vare sig lust, ork eller tid.
Och det står ju för något.

Januari 2019 startade på topp. Jag var ganska hungrig och sugen på att gå utbildningen som jag längtat efter i över fem år. Snabbt så ställde det till sig för mig med en krock mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan, med mig däremellan. Redan här började min bitterhet bubbla i bröstet. ((Arbetsgivaren tyckte att jag får avhandla mina kompetenshöjande studier på fritiden och Försäkringskassan tänkte absolut att jag skulle göra det inom ramen för min arbetstid eftersom jag fortfarande är deltidssjukskriven (25%) och då förväntas vila.))

Som socialarbetare ligger man inte inne med någon fet lön, och Lunds kommun är nog en av de lägst betalda kommunerna överlag, speciellt nog om man som jag är trogen anställd sedan många, många år. Dålig lön och inga utvecklingsmöjligheter är en dålig kombination för att bibehålla nöjda anställda. Men jag ville gå utbildningen för min egen skull och satte mig i båten trots att jag visste att den skulle ut på djupt vatten.
Riktigt djupt.

Redan i april-maj började orken tryta på allvar. Jag opererades i käken ungefär samtidigt – en lyckad operation på alla vis, men hela processen kändes samtidigt så oerhört seg. Hur lång tid kan det egentligen ta att bli drägligt rehabiliterad från en olycka?
Sex år…and counting.

Sommaren bjöd på semestrar, utlandsresor, konserter, studenter.
I retrospekt känns det som ett rasande tempo.
Det var det nog inte.
Men så kändes det.

Hösten då? En evighetslång uppförsbacke.
För första gången på säkert 20 år känner jag mig bottenlöst trött, utslagen, ledsen, totalt under isen.
Deprimerad? Möjligen.
Efter många års sjukskrivning är ekonomin kaos.
Och sämre blev den precis när jag skulle gå på ledighet och jag fick veta att arbetsgivaren betalat ut ”för mycket lön”.
Igen.
Och jag blir återbetalningsskyldig.
Igen.
Trots att jag gjort vad jag skulle med sjukintyg och annat.
Igen.

Min tilltro till att vändningen kommer är tvärdöd.
Den är liksom redan begravd och nersköljd med gravöl.
Tack och godnatt och fram med gravstenen.
”Här inunder vilar inte Jennifers kropp utan Jennifers hopp
Som har lämnat oss i stor sorg och saknad.
Kvar finns en torrt, grånande skal som fortfarande älskar popcorn
Men som i övrigt är en blek skugga av vad som var en rätt kul kärring!
Hejdå, Hoppet! Må du vila i frid.”


Så. Hoppet är borta.
Men acceptansen vill inte infinna sig.
Acceptansen kring att jag antagligen aldrig kommer att jobba heltid, alltså. Acceptansen om att min ekonomiska situation är botten.
Acceptansen att jag behöver hitta andra vägar – men kanske inte orkar.

I samma veva har jag gått och blivit mogen tant.
Klimakteriet har infunnit sig. Det är inget som det verkar skrivas nå´t nämnvärt om har jag förstått efter att ha finkammat nätet.
För min del känns det inte främmande.
Det är ju en del av livet.
Värmevallningar, en kropp som förändras, sömnproblem, humörsvängningar, daglig irritation…
Samtidigt har jag förstått att allt det här även kan vara ett resultat av alltför lång användning av alltför hög dos av min underbara smärtlindrande medicin, Gabapentin!
Vad är hönan, vad är ägget?
Ett blodprov kan visa det och ett blodprov är taget.

Resultatet kom idag och visade att JA.
Klimakteriet är här.
Välkommen, värmevallningar och sömnlöshet! 🙂
Nu vet jag i alla fall vad det beror på.
Naturliga orsaker.
Livets gång.

Kära Jag.
Vad kan jag göra annorlunda 2020?
Jag vet alltför väl vad som inte har fungerat, speciellt efter att ha skrivit den här bedrövliga årskrönikan.
Vissa saker kan jag inte råda över.
Andra kan jag.
Jag förstår hur jag återigen har bränt mitt ljus i båda ändar – och hur jag kommer att fortsätta göra det till i juni när utbildningen är slut.
Och se´n?
Ljusare tider!

Så! Vad är planen?
2020 ska jag:
1. Genomlida vårens jobb/utbildning/fortsatta läkarbesök
2. Frigöra mig!

Vad det betyder och hur jag ska lyckas med det är en annan historia.
En historia som redan har börjat skrivas.
Jag kan säga att den helt klart är mer lovande än någonsin förr!
Och sakta, sakta känns det nog ändå som ett nytt litet glimrande korn av hopp har fötts…

Qvickologi i ny skepnad

769 reaktioner på ”Kära Jag

 1. Purchasing dofollow backlinks is a strategic move for
  any website aiming to boost its online visibility. These
  links act as strong endorsements, signaling to search engines your
  site’s credibility and value. A wise investment for those aiming
  for top rankings and enhanced digital prominence!

 2. Securing a verified Bing Ads account unlocks vast marketing potential.
  Dive into an audience-rich platform with unique targeting, often at a competitive cost.
  Boost your brand’s reach with Microsoft’s trusted advertising
  ecosystem, ensuring efficiency and authenticity in every campaign!

 3. Acquiring a verified Binance account is a passport to the world of cryptocurrency trading.
  It assures seamless transactions, heightened security, and an elevated user experience.
  Dive confidently into a realm where digital assets meet innovation, backed by
  Binance’s trusted reputation. A smart move for the future-savvy investor!

 4. Acquiring a Backlink Pyramid is a masterstroke in SEO strategy.
  This multi-tiered approach amplifies link juice
  distribution, enhancing site authority and ranking potential.
  It’s a systematic way to elevate online visibility,
  harnessing the power of layered backlinking for optimal impact.

 5. Purchasing blog comments backlinks offers a dual benefit:
  enhancing SEO while fostering community engagement. These links not only boost rankings but also position your brand within relevant discussions,
  bridging the gap between passive presence and active participation online.

 6. Purchasing forum backlinks is a savvy strategy to boost online presence.
  By integrating into communities, you gain valuable visibility and trust.
  This approach not only amplifies SEO efforts but also fosters genuine
  engagements, merging brand narratives within active digital
  discussions.

 7. Purchasing organic traffic is a strategic boost for online visibility.

  It brings genuine, interested visitors, enhancing site engagement and credibility.
  This investment not only amplifies brand awareness but also fosters authentic connections, laying the foundation for long-term growth.

 8. Acquiring a verified Stripe account is a gateway to seamless
  online transactions. With trusted security and global reach, it ensures smooth financial operations for
  businesses. Dive into a world where digital payments meet innovation, backed by Stripe’s impeccable
  reputation. A prime choice for forward-thinking enterprises!

 9. Procuring multiple Gmail accounts amplifies digital flexibility.
  Harness the power of Google’s suite, managing various tasks or
  projects seamlessly. It’s a leap towards organized communication, data
  storage, and efficient integration with leading services.
  Elevate your online game with Gmail’s trusted ecosystem!

 10. Elevate your marketing strategy with a verified
  Bing Ads account! Access a unique audience, benefit from intelligent analytics, and capture new market segments.
  Enhance your brand’s prominence and convert
  views into results. A powerful tool for modern businesses;
  it’s your next-level advertising solution. Step into the spotlight with Bing!

 11. Step into the digital forefront with a verified Google Ads account!

  Harness the power of precise targeting, detailed analytics, and reach billions.

  Amplify your brand’s message, drive engagements, and
  witness tangible growth. An indispensable tool for the savvy marketer, it’s your gateway to success.

  Start a new chapter in advertising!

 12. Unlock a world of seamless advertising with a verified Google Ads account!
  Dive into tailored targeting, data-driven insights, and
  an expansive audience reach. Elevate your brand’s visibility and drive results.
  A trusted choice for businesses, it’s a game-changer in digital marketing.
  Elevate your campaigns now!

 13. Empower your brand with a verified Facebook Ads account!

  Tap into a global network, engage with targeted demographics, and boost conversions.
  Unlock unparalleled insights and customization, bringing your
  marketing vision to life. It’s not just advertising,
  it’s a revolution. Be where your audience is!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *